SHANGHAI 上海

Xintiandi Style
新天地时尚
Shop 104, L1& Shop 205, L2, Xintiandi Style,
245 Madang Rd, Huangpu District,
Shanghai 200021, China
上海市黄浦区马当路 245 号
新天地时尚一楼 104、二楼 205 店 [邮编: 200021]
(86 21) 3376 1737

Shanghai ifc mall
国金中心
Shop LG2-16, LG1, Shanghai ifc mall, 8 Century Avenue,
Lujiazui, Pudong, Shanghai 200120, China
上海市浦东陆家嘴世纪大道8号
上海国金中心商场地下一层 LG2-16 店 [邮编 : 200120]
(86 21) 3872 2752

Jiu Guang Department Store
久光百货
Shop D431, L4, Jiu Guang Department Store,
1618 Nanjing West Rd, Jing'an District,
Shanghai 200040, China
上海市静安区南京西路 1618 号
久光百货四楼 D431 店 [邮编 : 200040]
(86 21) 6288 8193

iapm
环贸 iapm 商场
Shop 252,LG2, Shanghai Iapm Mall,
999 Huaihai Middle Rd, Xuhui District,
Shanghai 200031, China
上海市徐汇区淮海中路 999 号
环贸 iapm 商场地下二层 252 店铺 [邮编 : 200031]
(86 21) 6025 8908

Other Citys 其他城市

Chengdu Skyone Plaza
成都 - 天一广场
Shop 402B, Level 4, Skyone Plaza,
No.30 Second Section Renmin South Rd,
Chengdu 610016, China
成都市人民南路二段 30 号
天一广场四层 402B [邮编 : 610016]
(86 28) 8620 7019